همکاری با سازمان ها

پاکیزان در راستای ارج نهادن و رضایت هرچه بیشتر مشتریان سازمانی خود خدمات ارزش افزوده ای از قبیل ارائه بن سازمانی، کد تخفیف، انجام سفارشات در تاریخ و زمان مشخص به صورت مدون ارائه کرده است.

کد بن پاکیزان

برای پرسنل سازمانی به منظور دریافت خدمات شستشو و اتو لباس های سازمانی امکان ثبت بن پاکیزان وجود دارد این بن بر اساس نیاز سازمان به صورت سقف مبلغ سفارش،تعداد سفارش قابل تعریف می باشد

سفارش زماندار پاکیزان

پاکیزان در راستای ارج نهادن و رضایت هرچه بیشتر مشتریان سازمانی خود، امکان ثبت سفارشات در زمان مشخص را دارد بدین صورت که به صورت مدون در زمان مشخص شده از طرف شما مراجعه نموده و سفارشات را تحویل میگیرد.

کد تخفیف پاکیزان

امکان ثبت کد تخفیف بر اساس نیاز سازمان برای استفاده پرسنل آن سازمان محترم وجود دارد. کافیه پرسنل شما در پاکیزان ثبت نام نمایند. کد ثبت نامی پرسنل را برای ما ارسال کنید براساس مذاکرات انجام شده کد تخفیف جهت استفاده پرسنل ایجاد و اعلام میگردد.